Yüreği Sevgi Dolu Bir Davetci

Bir Gönül Mücâhidi:

ABDULLAH FARUKİ el-MÜCEDDİDİ

(Rahmetullâhi Aleyh)
  • Âl-i İmran 14 (Dünya Hayatının Geçici Nimetleri)
  • Âl-i İmran Âyet 110'un Ledünni Tefsiri
  • Bakara Sûresi 148.Ayetin Tefsiri(Kıblenin Hakikati,Hayırda Yarış ve Allah'ın Kudreti)
  • Bakara Sûresinin 151.Ayetin Tefsiri(Kitap, Hikmet ve Gizli İlimler)
  • Besmele-i Şerifenin Tefsiri
  • Duhâ Sûresinin Tasavvufî Tefsîri
  • Kötülüklerin Kaynağı Nefs ve Kalplerin Pası(Nisa 79, Mutaffifin 14)
  • Mâide Sûresi 67.Ayetin Tefsiri
  • Yakıtı İnsanlar ve Taşlar Olan Cehennem


  • Pencereyi Kapat