Okurken Aynı anda dinlemek istiyorsanız sol taraftaki yürüt seçeneğine tıklayınız...


 2)SEBEB-İ MEDD: Uzatma sebebi demektir. Bu da iki kısma ayrılır:

 

 

a)HEMZE : Harekesi olan “Elif ’e “ hemze denir. Örnek :  

 

b)SÜKUN : Daha önce gördüğümüz gibi , harekesi olmayan ( yani ne esresi, ne ötresi ve nede üstünü olmayan ) harfe biz

 

Sükun diyoruz.   gibi. Bakınız bu harflerin hiç birinin harekesi  yoktur.

 

Dolayısı  ile harekesi olmayan harfe sakin harf diyoruz. Burada şunu da ekleyelim: İleride göreceğiz ama yine de belirtelim:

 

“CEZZİMLİ “ olan harflere de “SÜKUN “  diyoruz.

 

Mesela:          gibi.