Okurken Ayný anda dinlemek istiyorsanýz sol taraftaki yürüt seçeneðine týklayýnýz...


23) HÜKMÜRRA : Ra” harfinin okunuşu: “Ra” harfi bazen kalın, bazen ince ve bazen de hem ince ve hem de kalın okunabilir. Şimdi bunları görelim:

 

a) “ Ra “ Harfinin “KALIN “ okunduğu yerler:

     

 1)“Ra” harfi  “ötre” veya “üstün      olduğu zaman. Örnek:      

 

 

2)“Ra”harfi sakin (Cezzimli ) olup, kendinden önceki harfin harekesi “üstün “ veya “ötre “    olursa o zaman da

 

kalın okunur. Örnek:     

 

3)Ra” harfi sakin olup kendinden önceki harfte “esre  olsa ince okunur AMA, sakin  olan “ra” harfinden sonra,

 

 eğer “Hurufu İstiladan  (kalın olarak okunan harflerden)biri üstün ve ötre olarak gelirse kalın okunur.Bu harfler:     

 

 

Bu harflerin kolay ezberlenmesi için, bunları beyit haline getirmişler.Böylece daha güzel öğrenilmiş ve akılda kalması

sağlanılmış oluyor. Bu beyti de yazalım: 

 

 

 İşte sakin olan "ra"harfinden sonra bu huruf'u istila harfinin HAREKESİ de üstün veya ötre olursa , o zamanda “ ra” harfi KALIN okunur.Örneklerle görelim:

       

 

 

4) “Ra “harfi sakin olup kendinden önceki  harfin hareksi arız (değişken ) olursa o zaman da

 

 

 

kalın  okunur.  Örnek:     

 

 

5) “ Ra “ harfi sakin olsa ve "ra" harfinden önceki harfin harekesi de sakin olsa , daha önceki harfin harekesine bakılır , üstün ve

 

esre   olması durumunda da” ra”  harfi kalın okunur. Örnek:

 

 b)  “ Ra” harfinin ince okunduğu yerlere gelince: 1)Ra” harfi “esre” olduğu zaman ince okunur: Örnek:

 

                         gibi

 

2)Ra” harfi sakin olup bir önceki harfin harekesi esre olursa yine ince  okunur:  

 

                          gibi

 

 

3Ra “ harfi  ve ondan önceki harf sakin olursa daha önce ki harfe bakılır.” Esre “ise İnce okunur. Örnek:      

 

 

4)Ra” harfi sakin olup bir önceki harfte “lin “ harfi olsa         o  zaman da  “Ra “ harfi ince okunur:       

   

 

Örnek  :        

 

Arkadaşlar  HUD suresi 41.ayette geçen                 Kelimesi aslında harekesi üstün olduğu için kalın okunması gerekir

 

 

diye düşünebilirsiniz. Burada tecvid kaidelerinden “imâle “ olduğu için burasını “ince” okumamız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım. 

 

  c)  “ Ra”harfinin ince ve kalın okunabileceği yerler de şunlardır:

 

1)Ra” harfi sakin olup bir önceki harfin harkesi de esredir. Bu durumda “Ra “ harfi ince okunur FAKAT  sakin olan” Ra “harfinden sonra , hurufu istiladan biri gelir  ve onun da hareksi ESRE olursa o zaman da hem ince ve hem de kalın okunabilir.

 

 

Örnek:        

 

                      gibi.

 

2)Ra “ sakin olup önceki  harf “ Sad” ve”         harfleridir ve bunlar da sakindir. Bu sakin olan iki harften

 

önceki harfte ESRE’dir. Biz böyle bir kelimede durmak istersek  o zaman Raharfini hem ince ve hem de kalın okuyabiliriz:

 

 

Örnek :                 gibi

 

 

 

3)Vakıf durumunda da( yani durduğumuz zaman )  “ra” harfi hem ince ve hem de kalın  okunur.Örneklere bakalım:

 

 

 

                       

 

 

 

 

gibi. Aslında bunları kalın okunması gerektiği yukarda zikredildi. Fakat bu kelimelerin ince okunması da mümkündür.Çünkü bu kelimelerin asılları :   

 

 

                        

 

 

yazıldığı için hem ince ve  hem de kalın okunabilir.